O firme REVILO

O firme REVILO

C:UsersKancelária2Desktopshop uj kepekrevilo2_logo_hi_res.jpg

Spoločnosť REVILO s.r.o., vznikla v roku 2004. Už od svojich začiatkov sa venuje nielen predaju a distribúcii klimatizačnej a chladiacej techniky, ale zaručuje aj vysoko odborné montážne a servisné práce.

Portfólio spoločnosti:

Montáž klimatizačných a vetracích jednotiek

Montáž klimatizácie a ostatných vzduchotechnických zariadení zahŕňa tieto činnosti:

- inštaláciu vnútornej a vonkajšej jednotky
- prierezové práce jednej steny vrátane detekcie rozvodov a potrubí,
- vákuovanie okruhu,
- vákuovú skúšku tesnosti,
- tlakovú skúšku tesnosti,
- kontrolu spojov elektronickým detektorom,
- spustenie systému,
- kontrolu správnej funkčnosti systému,
- zaškolenie užívateľa k obsluhe.

C:UsersKancelária2Desktopshop uj kepek13339621_968464709888385_9125256757073917808_n.jpg

Montáž klimatizácií realizujú naši technici s dlhoročnou praxou a skúsenosťami. Ku každému zákazníkovi pristupujeme profesionálne a individuálne podľa jeho požiadaviek. Máme za sebou množstvo namontovaných klimatizácií do bytov, rodinných domov, kancelárskych priestorov, serverovní či obchodných priestorov.

Aby sme zabezpečili čo najkvalitnejšie služby, snažíme sa pred každou montážou zrealizovať obhliadku u zákazníka. Montáž klimatizácie realizujeme vždy profesionálnym náradím a podľa návodov na inštaláciu. Radi vyhovieme individuálnym požiadavkám klientov a navrhneme Vám ideálne riešenie.

Predaj vzduchotechniky, kúrenie, chladenie

Vzduchotechnické zariadenia zodpovedajú najmä za tepelnú pohodu užívateľov, čistotu a hygienickú kvalitu vzduchu, ako aj za vnímanú kvalitu vzduchu. Tieto zariadenia majú:

- znižovať obsah škodlivých látok obsiahnutých v privádzanom vonkajšom vzduchu,

- dostatočne odvádzať vznikajúce látky z priestoru,

- svojou činnosťou zabezpečovať pohodu užívateľov priestoru.

Vzduchotechnické produkty:

- chladiace jednotky

- tepelné čerpadlá

- absorpčné chladiče

- centrálna klimatizácia

- rooftop - roomtop - fancoil jednotky

- jednotky presnej klimatizácie,

- klimatizačné systémy pre domáce použitie a pre malé a veľké firmy

- vetracie jednotky ECOLINE

- vzduchové clony

- vetracie a rekuperačné jednotky

- ventilátory – nástenné, axiálne, radiálne, priemyselné, strešné, potrubné, požiarne

- vzduchovody - potrubie kruhové a štvorhranné, ohybné hadice, tvarovky, montážne príslušenstvo

- distribučné elementy – výustky a anemostaty do steny/stropu/podlahy, tanierové ventily, dýza

C:UsersKancelária2Desktopshop uj kepeksliderslider 3.jpg

Záručný a pozáručný servis zariadení

Servis klimatizácií a ostatných vzduchotechnických zariadení je nevyhnutnou podmienkou pre ich bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť. Kontrola a oprava klimatizácie nezahŕňa len čistenie klimatizácie a dezinfekciu, ale aj povinnú revíziu chodu zariadenia. Vyčistenie klimatizácie vám vie znížiť spotrebu energie a následne aj vynaložené finančné prostriedky. Náš servisný technik u vás doma alebo v práci posúdi stav klimatizačnej jednotky a navrhne prípadné opravné riešenia, ktoré by bolo vhodné podniknúť. Predídete tak neplánovaným havarijným situáciám.

U všetkých vzduchotechnických a klimatizačných zariadení dodávaných našou firmou je garantovaná dostupnosť náhradných dielov pre zabezpečenie plnohodnotného chodu. Spolupracujeme iba s poprednými distribútormi klimatizačných zariadení. Pre zariadenia montovaných našou firmou zabezpečujeme záručný aj pozáručný servis. Pre klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia montované inou spoločnosťou radi poskytneme odborný servis, revíziu.

https://www.simplilearn.com/ice9/free_resources_article_thumb/project-documentation-article.jpg

Vyhotovenie projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia by mala byť neoddeliteľnou súčasťou každej stavby a rekonštrukcie stavebných objektov. Ponúkame Vám kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti stavebnej profesie technické zariadenie budov (TZB) - profesie chladenie, vzduchotechnika , zdravotechnika a vykurovanie. Nami vyhotovená projektová dokumentácia klimatizácie a chladenia kladie dôraz na skutočnosť, že každá stavba je špecifická a predstavy jej vlastníkov a investorov sa líšia v každom detaile.

Služby v odbore technického zariadenia budov:

- Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie pre vykurovanie, chladenie, vetranie, zdravotechniku a vykurovanie

- Vypracovanie cenových ponúk pre vykurovanie, chladenie, vetranie a zdravotechniku

- Poradenská činnosť v odbore technického zariadenia budov

- Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre jednoduché a drobné stavby, rodinné domy, bytové domy a komplexy, penzióny, hotely, administratívne, aj priemyselné, športové a obchodné objekty.