Tepelné čerpadlá - Do tepelného čerpadla sa oplatí investovať s pohľadom do budúcnosti. Investičné náklady sú síce vyššie, ale vrátia sa na znížených prevádzkových nákladoch. Najlepšie je zapracovať systém vykurovania tepelným čerpadlom už pri navrhovaní projektu domu.

Tepelné čerpadlá využívajú regeneratívnu energiu zo zeme, slnka a spodnej vody či vzduchu. V každom prípade znižujú spotrebu fosílnych palív, šetria cenné zdroje a znižujú škodlivé emisie CO2, ktoré škodia ovzdušiu.

 Princíp je v podstate opačný ako pri chladničke, ktorej účelom je „vytvoriť zimu” vo vnútri. Von sa teplo odvádza cez chladič umiestnený na zadnej strane chladničky. Tepelné čerpadlo, naopak, odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia a pri vyššej teplote ho odovzdáva do vykurovacieho systému. Premena prebieha efektívnejšie vtedy, ak je rozdiel vstupnej a výstupnej teploty vykurovacieho systému čo najmenší.

                                                                   

Tepelné čerpadlo môže aj ochladzovať budovy v letných horúčavách pasívnym alebo aktívnym chladením a ideálne spolupracuje s podlahovým vykurovaním. Preto je najlepšie navrhnúť systém tepelnej pohody ako celok.  

Výber vhodného typu tepelného čerpadla a jeho umiestnenie či samotnú inštaláciu je potrebné dôkladne naplánovať, tak aby účinnosť celého systému bola optimálna. Pri voľbe neprimerane výkonného zariadenia alebo nevhodného typu pre vaše podmienky sa môže stať, že svoju investíciu premrháte, tepelné čerpadlo je totiž pri nízkom výkone menej efektívne.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0918 729 578, mail : jakli@revilo.eu.sk